Участници

 • Детски градини
 • Училища
 • Соц. услуги
 • Фирми

ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ", с. ЦАРЕВЕЦ

 • Имейл: Stoanka11@abv.bg
 • Отговорник: ТОДОРКА ДИМИТРОВА

ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧИПОЛИНО"

 • Имейл: chipolino1972@abv.bg
 • Отговорник: СВЕТЛОМИРА НИКОЛОВА

ДГ "Калина Малина"

 • Имейл: kalinamalina_sv@mail.bg
 • Отговорник: Ани Димитрова

ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЧО"

 • Имейл: sunny1958@abv.bg
 • Отговорник: ВАНЯ ПЕТРОВА

Детска градина , Зорница"- село Ореш

 • Имейл: dgzornitsaoresh@abv.bg
 • Отговорник: Женя Николова

Детска градина “Васил Левски”

 • Имейл: vasillevski1@abv.bg
 • Отговорник: Антония Матова

Детска градина "Радост"

 • Имейл: radost125@abv.bg
 • Отговорник: Силвия Иванова

Основно училище "Филип Сакелариевич"

 • Имейл: ousacelarievich@gmail.com
 • Отговорник: Емилия Петрова

Основно училище "Христо Ботев" - с. Ореш

 • Имейл: ouhbotev.oresh@abv.bg
 • Отговорник: Маргарита Мариянова

ОУ "Христо Ботев" - с. Алеково

 • Имейл: ou_hb_alekovo@abv.bg
 • Отговорник: Росица Дончева

Средно училище Цветан Радославов

 • Имейл: sou_cvetan_radoslavov@abv.bg
 • Отговорник: Мариана Маркова

ОУ"Св.св. Кирил и Методий" - с. Морава

 • Имейл: ou_morava@abv.bg
 • Отговорник: Диана Христова

ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с. Овча Могила

 • Имейл: ouom@abv.bg
 • Отговорник: Десислава Александрова

СПГ "Алеко Константинов"

 • Имейл: lps_svishtov@abv.bg
 • Отговорник: Веска Николова

СУ "Димитър Благоев"

 • Имейл: soudblagoev@gmail.com
 • Отговорник: Цветанка Кирова

СУ "Николай Катранов"

 • Имейл: sounkatranov@gmail.com
 • Отговорник: Емилия Петкова

ПДТГ "Димитър Хадживасилев"

 • Имейл: dtg.svishtov@gmail.com
 • Отговорник: Цветелин Борисов

Домашен социален патронаж

 • Имейл: dsp_svishtov@abv.bg
 • Отговорник: Милена Дончева

Дневен център за деца с увреждания

 • Имейл: dcdu_svishtov@mail.bg
 • Отговорник: Теменужка Тодорова

ЦНСТПЛД

 • Имейл: cnstpld@gmail.com
 • Отговорник: Данчо Великов

Център за обществена подкрепа

 • Имейл: su_cop_sv@abv.bg
 • Отговорник: Искра Гайдарова

Дом за стари хора "Мария Луиза"

 • Имейл: dsh_sv@mail.bg
 • Отговорник: Мария Георгиeва

Център за социална рехабилитация и интеграция

 • Имейл: csri_svishtov@abv.bg
 • Отговорник: Десислава Йорданова

ЦНСТПЛФУ "Свети Иван Рилски"

 • Имейл: cgvhns.sv@gmail.com
 • Отговорник: Светлана Иванникова