Класиране

  • Детски градини
  • Училища
  • Соц. услуги
  • Фирми
Детски градини Хартия Пластмаса Метал Стъкло Общо
Детска градина “Васил Левски” 820 кг. 244 кг. 0 кг. 7 кг. 1071 кг.
ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЧО" 546 кг. 302 кг. 0 кг. 80 кг. 928 кг.
ДЕТСКА ГРАДИНА "ЧИПОЛИНО" 585 кг. 291 кг. 7 кг. 0 кг. 883 кг.
Детска градина "Радост" 415 кг. 129 кг. 2 кг. 0 кг. 546 кг.
ДГ "Калина Малина" 118 кг. 41 кг. 0 кг. 0 кг. 159 кг.
ДГ "Зорница"- с. Ореш 0 кг. 0 кг. 0 кг. 0 кг. 0 кг.
ДГ "Радост", с. Царевец 0 кг. 0 кг. 0 кг. 0 кг. 0 кг.
Училище Хартия Пластмаса Метал Стъкло Общо
СУ "Димитър Благоев" 1826 кг. 326 кг. 23 кг. 0 кг. 2175 кг.
СУ "Николай Катранов" 991 кг. 462 кг. 0 кг. 0 кг. 1453 кг.
Основно училище "Филип Сакелариевич" 820 кг. 25 кг. 0 кг. 0 кг. 845 кг.
Средно училище Цветан Радославов 551 кг. 152 кг. 0 кг. 0 кг. 703 кг.
СПГ "Алеко Константинов" 142 кг. 350 кг. 0 кг. 0 кг. 492 кг.
ПДТГ "Димитър Хадживасилев" 43 кг. 14 кг. 0 кг. 0 кг. 57 кг.
ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с. Овча Могила 0 кг. 0 кг. 0 кг. 0 кг. 0 кг.
ОУ"Св.св. Кирил и Методий" - с. Морава 0 кг. 0 кг. 0 кг. 0 кг. 0 кг.
ОУ "Христо Ботев" - с. Алеково 0 кг. 0 кг. 0 кг. 0 кг. 0 кг.
ОУ "Христо Ботев" - с. Ореш 0 кг. 0 кг. 0 кг. 0 кг. 0 кг.
Соц. услуги Хартия Пластмаса Метал Стъкло Общо
Дом за стари хора "Мария Луиза" 1120 кг. 405 кг. 0 кг. 120 кг. 1645 кг.
Център за социална рехабилитация и интеграция 102 кг. 112 кг. 12 кг. 37 кг. 263 кг.
ЦНСТСХ "Свети Иван Рилски" 101 кг. 37 кг. 0 кг. 3 кг. 141 кг.
Домашен социален патронаж 72 кг. 31 кг. 0 кг. 0 кг. 103 кг.
Дневен център за деца с увреждания 31 кг. 7 кг. 0 кг. 0 кг. 38 кг.
Център за обществена подкрепа 2 кг. 13 кг. 0 кг. 0 кг. 15 кг.
ЦНСТПЛД 0 кг. 0 кг. 0 кг. 0 кг. 0 кг.
Фирми Хартия Пластмаса Метал Стъкло Общо