14.05.2024 г.

Община Свищов и Еко Партнърс стартираха пилотен проект за управление на отпадъците

В община Свищов, с подкрепата на Еко Партнърс стартира пилотен проект за управление на отпадъците. Проектът се реализира във връзка с влизането в сила от 1 януари 2025 г. на разпоредбите на ЗМДТ относно определянето на ТБО според количеството на битовите отпадъци, съобразно установените в Закона нови основи. Съгласно плануваните дейности, в населените места на Общината се провеждат редица информационни срещи с населението, на които се разяснява процесът по организация на сметосъбиране, според който всеки трябва да заплаща таксата за битови отпадъци, съобразно количеството смет, което генерира.

От 1 май пилотният проект за управление на отпадъците започна в две села от община Свищов, на които бяха предоставени индивидуални 240 литрови съдове за битов отпадък за всяко домакинство и компостери, на тези които са заявили желание за такива. Допълнително, на определени точки в населените места бяха поставени съдове за разделно събиране на отпадъци: жълти – за пластмаса и хартия, и зелени – за стъкло. Контейнерите са осигурени от Еко Партнърс, които са основен партньор на община Свищов в процеса по управление на отпадъците.

Съвместните усилия на Община Свищов, Еко Партнърс, ОП „Чистота – Свищов“, Центъра за управление на отпадъците и активното участие на гражданите, цели постигането на отговорно отношение и поведение при изхвърлянето на различния вид отпадък, като се наблегне на рециклирането и компостирането, което в бъдеще ще доведе до намаляване на тежестта от таксата за битови отпадъци върху гражданите.

Чрез оползотворяването на отпадъците от опаковки се подпомага разрешаването на редица екологични проблеми, а разделното им събиране е съществена предпоставка за тяхното оползотворяване чрез рециклиране и повторна употреба. Крайната цел на процеса е взаимният стремеж към предотвратяване образуването на отпадъци и реалното му постигане, тъй като колкото повече отпадъци се изхвърлят, толкова повече ще се плаща.

В пилотното село Драгомирово вече бяха събрани първите отпадъци от жълтите контейнери, като процесът беше проследен лично от кмета на населеното място. Събрани са общо 340 кг отпадъци, като от тях 221,5 кг ще бъдат рециклирани, а останалите 118,5 кг са нерецикилируем материал (RDF).

Ръководството на Община Свищов изказа своята благодарност към местната управа на с. Драгомирово и кмета Марин Крачунов за отговорното отношение и добре свършената работа във връзка със стартирането на пилотния проект в населеното място. Правилното управление на отпадъците е ключово за качеството на живот на хората, опазването на околната среда и ресурсите на планетата. Да бъдем отговорни!

За съжаление, в другото населено място Козловец пилотните дейности не успяха да стартират, поради организационни проблеми от страна на кметството.

 


Коментирали публикацията (1)

Буден гражданин

От месец изчезнаха от доста места в града контейнерите за разделно събиране на битовия боклук

Остави коментар