За платформата

Онлайн платформата има за цел да проследява напредъка на регистрираните юридически лица по дейности, свързани с разделното събиране на отпадъци, като същевременно ги обучава в правилата за това.
Платформата предоставя годишно класиране в четири категории – детски градини, училища, социални услуги и фирми.
То се образува на база подадените разделно събрани отпадъци в четирите основни подвида – хартия, пластмаса, метал и стъкло.

Целева група

Платформата е универсална и предоставя възможност да се използва от всички юридически лица на територията на община Свищов:

  • Детски градини

  • Училища

  • Социални услуги

  • Фирми

Очаквани резултати

Състезателният характер на платформата да повиши възприемането на информация с правилата от повече деца и възрастни.

Усъвършенстване на умението за отговорно и правилно разделно събиране на отпадъци от всички юридически лица в община Свищов