23.04.2024 г.

Община Свищов започна осведомителна кампания на населението относно ТБО за 2025 година

В Свищов стартира разяснителна кампания, относно организацията на разделното сметосъбиране, във връзка с влизането в сила от 1 януари 2025 г. на разпоредбите на ЗМДТ относно определянето на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци, съобразно установените в Закона нови основи, като се изключва възможността това да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти или тяхната балансова стойност, както е било до сега.

Информационните срещи, организирани от Община Свищов, ОП „Чистота – Свищов“, Центъра за управление на отпадъци и кметовете на съответните кметства, започнаха от пилотните населени места – Драгомирово и Козловец. На тях беше разяснен процесът по организация на сметосъбиране, според който всеки трябва да заплаща таксата за битови отпадъци, според количеството смет, което генерира. Прилагането на метода „замърсителят плаща“ стартира от 1 май в двете села и цели населението да бъде стимулирано да изхвърля отговорно своите отпадъци, като се наблегне повече на рециклирането и компостирането, което в бъдеще ще доведе до намаляване на тежестта от таксата върху гражданите. На жителите в  двете пилотни села бе обяснено, че предстои да бъдат раздадени индивидуални 240 литрови съдове за битов отпадък на всяко домакинство и компостери, на тези които са заявили желание да им бъдат предоставени такива. Допълнително, на възлови места ще бъдат позиционирани 32 точки за разделно събиране на отпадъци: в жълти контейнери – за пластмаса и хартия, и в зелени – за стъкло. В тях те ще изхвърлят съответния отпадък, който ще бъде извозван по график.

Във връзка с постигането на оптимално добри резултати и намирането на работещо решение за управление на отпадъците, на хората бяха предоставени специално изработени брошури,  разясняващи кои са подлежащите за рециклиране отпадъци, какъв е процесът на компостиране, какво се очаква от гражданите, какви са крайните цели и защо това е важно за всеки жител на общината.

Информационната кампания ще продължи на територията на цялата община, като във всяко населено място ще се проведат организирани срещи по следния график:

18.04.2024 г. от 17:00 часа в село Алеково;

18.04.2024 г.  от 18:30 часа в село Александрово;

23.04.2024 г. от 10:30 часа в село Морава;

24.04.2024 г. от 10:30 часа в село Хаджидимитрово;

25.04.2024 г. от 10:00 часа в село Совата;

29.04.2024 г. от 17:00 часа в село Деляновци;

30.04.2024 г. от 10:00 часа в село Ореш;

08.05.2024 г. от 09:30 часа в село Българско Сливово;

09.05.2024 г. от 18:00 часа в село Вардим;

13.05.2024 г. от 10:00 часа в село Горна Студена;

14.05.2024 г. от 17:30 часа в село Царевец;

15.05.2024 г. от 10:00 часа в село Овча могила;

16.05.2024 г. от 10:00 часа в село Червена.

 

След приключване на осведомителните срещи в населените места, предстои такива да се проведат и с публичните институции, юридическите и физически лица в град Свищов.

 


Коментирали публикацията (0)

Остави коментар