Нацинолен конкурс
"Аз за моята община:ЗЕЛЕНИ ИДЕИ - ЧИСТИ ОБЩИНИ"

ВКЛЮЧИ СЕ

Отговорно събиране
Община Свищов и Еко Партнърс

Повече информация
Полезна информация

Статистика

Разделното събиране на отпадъци би могло да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини от 70 до 90%, спестявайки ценни природни ресурси

Хартия

45%

Пластмаса

40%

Метал

20%

Стъкло

29%

00

Детски градини

00

Училища

00

Социални услуги

00

Фирми

Полезна информация

Ползи от разделното събиране