Основно училище "Филип Сакелариевич"

#
 • Представител:

  Емилия Петрова

 • Категория:

  Училища

 • Имейл:

  ousacelarievich@gmail.com

 • Телефон:

  0631 60535

Първо новобългарско училище, основано през 1815 г. от богатия свищовски търговец Филип Сакелариевич, чиято идея била в родната му махала да бъде съградено училище от светски тип. Дарението на Сакелариевич било първото в България за училищни нуджди и толкова гоямо, че да бъде признат за първия най-крупен дарител за просвета. В училището е и създаден първият комплект от шест учебника със заглавие "Българское детеводство", отговарящ на нуждите на училището от нов вид.

Месец Училище Хартия Пластмаса Метал Стъкло Общо
100 кг. 70 кг. 10 кг. 35 кг. 215 кг.
Май 70 кг. 20 кг. кг. кг. 90 кг.
Общо: 170 кг. 90 кг. 10 кг. 35 кг. 305 кг.