Основно училище "Филип Сакелариевич"

#
 • Представител:

  Емилия Петрова

 • Категория:

  Училища

 • Имейл:

  ousacelarievich@gmail.com

 • Телефон:

  0631 60535

Първо новобългарско училище, основано през 1815 г. от богатия свищовски търговец Филип Сакелариевич, чиято идея била в родната му махала да бъде съградено училище от светски тип. Дарението на Сакелариевич било първото в България за училищни нуджди и толкова гоямо, че да бъде признат за първия най-крупен дарител за просвета. В училището е и създаден първият комплект от шест учебника със заглавие "Българское детеводство", отговарящ на нуждите на училището от нов вид.

Месец Училище Хартия Пластмаса Метал Стъкло Общо
Август Основно училище "Филип Сакелариевич" 200 кг. 0 кг. 0 кг. 0 кг. 200 кг.
Март Основно училище "Филип Сакелариевич" 220 кг. кг. кг. кг. 220 кг.
Май Основно училище "Филип Сакелариевич" кг. 15 кг. кг. кг. 15 кг.
Септември Основно училище "Филип Сакелариевич" 400 кг. кг. кг. кг. 400 кг.
Септември Основно училище "Филип Сакелариевич" кг. 10 кг. кг. кг. 10 кг.
Общо: 820 кг. 25 кг. 0 кг. 0 кг. 845 кг.