#
  • Представител:

  • Категория:

    Фирми

  • Имейл:

  • Телефон:

Месец Училище Хартия Пластмаса Метал Стъкло Общо
100 кг. 70 кг. 10 кг. 35 кг. 215 кг.
Май 70 кг. 20 кг. кг. кг. 90 кг.
Общо: 170 кг. 90 кг. 10 кг. 35 кг. 305 кг.