17.11.2022 г.

Увеличават се разделно събраните текстилни отпадъци в страната

Увеличават се разделно събраните текстилни отпадъци в страната, съобщиха от компанията, която се занимава с това. Демонстрационен проект дава решения за разделно събиране, повторна употреба и рециклиране.

Година след създаването си Хъб за разделно събиране на употребяван текстил и последващата му подготовка за повторна употреба и рециклиране отчита резултати. В края на 2020 г. на територията на търговски парк "Джъмбо Плаза" в гр. София бяха разположени 8 специализирани контейнери за текстил, а събраният материал е обработван в производствената база на компанията "Текс Тийм" в гр. Варна.

В рамките на 1 година са събрани близо 80 000 кг дрехи и обувки, около 75 000 кг от тях са подготвени за повторна употреба, а над 2 200 кг са подготвени за рециклиране.

Хъбът е създаден по проект, финансиран от Оперативна програма "Околна среда" и основната му цел е създаването на достъпна система за събиране на употребяван текстил от домакинствата като предпоставка за ускоряване на прехода към кръгова икономика и насърчаване на повторната употреба като предпочитан метод за оползотворяване на отпадъците.

По думите на Цветелина Томова, ръководител на проекта все повече хора изхвърлят разделно ненужните си дрехи и обувки.

Според Плана за кръгова икономика на ЕС на територията на всяка страна-член трябва да бъде създадена система за разделно събиране на текстил с национално покритие, по подобие на други материални потоци като пластмаса, хартия, стъкло и т.н.

През последните 2-3 години няколко общини поставят специализирани контейнери на територията си, но все още в по-ограничени количества и обхват.

Разполагането на подобни контейнери на местата на продажба на нови артикули, ритейл паркове или молове е практика в Западна Европа и САЩ, която пилотно се прилага и в България.

"Към момента, по-малко от 1% (около 1000 т/г) от образуваните отпадъци от текстил се събират за последващо третиране в специализирани предприятия. Жизненият цикъл на дрехите в България се ограничава до един потребител - и то за все по-кратко време. С реализирания проект успяхме да демонстрираме най-добрите практики в сектора, подпомагащи ефективното разделно събиране, повторна употреба и рециклиране на отпадъци от текстил", коментира Цветелина Томова.

В рамките на проекта за първи път в България е интегрирано софтуерно решение за управление на системата по събиране на текстил, което позволява проследяването на генерираните количества текстил в поставените контейнери, включително осигуряване на информация за събрано и балирано количество, водене и следене на локациите на контейнерите, подпомагане на логистични решения и внедряване на ефективни маршрути на техниката за събиране на текстила.

Внедрени са също поточна линия и телескопична подаваща лента с цел осигуряване на ефективност на сортировъчните дейности, както и оборудване за последваща обработка (пране и сушене) на годния за употреба текстилен отпадък.

Проектът се изпълнява от компанията Текс Тийм ЕАД с одобрено финансиране от Европейския съюз през Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", по приоритетна ос 2 "Отпадъци".

Общата стойност на проекта е 432 148,17 лв., от които се осигурява финансова подкрепа в размер на 312 501,18 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 55 147,26 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Остатъкът от финансирането в размер на 64 499,73 лв. се осигурява от Текс Тийм ЕАД.

Източник: news.bg


Коментирали публикацията (0)

Остави коментар