23.03.2023 г.

ЦОП - Свищов организира редица образователни дейности с призив “Искам да бъда полезен.. РЕЦИКЛИРАЙ МЕ!”

Център за обществена подкрепа в Свищов се включи ентусиазирано в инициативата на Община Свищов за това, да бъде община без отпадъци! С призив “Искам да бъда полезен.. РЕЦИКЛИРАЙ МЕ!” в продължение на 5 поредни дни Центъра организира редица образователни и тематични дейности. Важна част от активностите на Центъра бе ежедневното информиране и призоваване на обществеността към активност по отношение разделното сметосъбиране, многократната употреба на отпадъчните материали и тяхното рециклиране - но, не само за ден. Ежедневно на Фейсбук страницата на Център за обществена подкрепа се публикуваха призиви и информация, за активностите реализирани от Центъра! Ежедневно с децата, посещаващи консултации със специалисти в ЦОП, се проведоха тематични беседи, които акцентираха върху влиянието на замърсяването върху околната среда и хората! Специалистите призоваваха подрастващите към проява на въображение и употреба на определени пластични отпадъци многократно с идеи за забавни игри!

На вниманието им бяха представени презентации и филми. Те взеха участие във викторини, които да затвърдят наученото. Всяка консултативна дейност с потребителите премина под надслов “РЕЦИКЛИРАЙ!” и “Използвай многократно!”, "Компостирай!", "Бъди активен и полезен!"

По-големите деца - приятели на Центъра взеха участие в изработването на Еко кът с представително табло, информиращо за ползите от компостирането и разделното сметосъбиране! Бе създадена организация и специалисти от Центъра, деца и родители осъществиха Акция “ДА НАХРАНИМ ГЛАДЕН ШИШЕЯД!” в гр. Свищов. Като резултат отчитаме: информирани и мотивирани млади еко активисти, които призовават: “УПОТРЕБЯВАЙ МНОГОКРАТНО ПЛАСТИЧНИТЕ ОТПАДЪЦИ! СЪБИРАЙ ОТПАДЪЦИТЕ СИ РАЗДЕЛНО! ПОДПОМАГАЙ РЕЦИКЛИРАНЕТО, не защото е модерно, а защото е ВАЖНО!”


Коментирали публикацията (0)

Остави коментар