17.11.2022 г.

Ще изпълнят ли големите потребители на пластмаса целите си за рециклиране?

Може ли усилията да се насочат към повишаване на ефективността на системите за събиране на отпадъци, коментира Цветанка Тодорова, председател на БАП

Единствено натиск от клиентите и законови норми могат да мотивират производителите на пластмасови опаковки да използват рециклиран материал в продуктите си. Големите международни продуктови компании не могат да изпълнят обещанията си за рециклирани пластмасови опаковки, защото си поставят неизпълними цели, които са маркетингови похвати и не са съобразени с реалната обстановка и техните възможности.

Този коментар направи в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria Цветанка Тодорова, председател на управителния съвет на Браншова асоциация Полимери (БАП).
„Няма как светът да разчита единствено на рециклирани материали, проблемът не трябва да се прехвърля само на производителите, като в процеса трябва да се ангажират всички участници - потребители, бизнес, правителства, общини“, смята тя.

Според нея целите за рециклиране са силно завишени, прекалено амбициозни и практически неизпълними в заявените срокове за постигане на този доброволен ангажимент.

По думите на експерта българските производители едва ли ще успеят да постигнат целите за използван рециклиран материал в поставените им срокове и очаква те да бъдат отложени.

„Целите на ЕС са до 2030 г. всички пластмасови опаковки да са годни за многократна употреба, но фокусът върху самото замърсяване е погрешен и усилията трябва да се насочат към повишаване на ефективността на системите за събиране на отпадъците и повече усилия от потребителите", смята председателят на БАП.

„Ако отпадъците се събират при първоизточника – домакинства и индустриални субекти – и целият поток се насочи към рециклиране, тогава можем да говорим за реално изпълнение на заложените цели", подчерта експертът.

Защо средният процент на отпадъци в Европа, които попадат на сметища, е 25%, а в България – 64%? Какви са мерките за намаляване употребата на пластмаса? Кога в Европа ще има законодателство за химично рециклиране? Защо цената на рециклираните материали е с поне 20% по-висока от тази на първичните материали? Безопасна ли е рециклираната пластмаса? Как се развива трафикът на отпадъци и колко пъти може да се рециклира една пластмасова опаковка може да разберете, ако гледате видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Източник: investor.bg


Коментирали публикацията (1)

sadsad

sad

Остави коментар