22.03.2023 г.

ДГ „СЛЪНЧО“ подкрепи община Свищов в надпреварата за ЕКО ОТГОВОРНА ОБЩИНА НА БЪЛГАРИЯ

ДГ „СЛЪНЧО“ подкрепи община Свищов и участва в надпреварата за ЕКО ОТГОВОРНА ОБЩИНА НА БЪЛГАРИЯ като част от националната кампания на сдружение BG БЪДИ АКТИВЕН - „Искам да съм полезен…Рециклирай ме!“, във връзка с 18.03.2023 г. – Световен ден на рециклирането.

От детското заведение обявиха условията и сроковете на кампанията в социалните мрежи, в профилът на детското заведение и в профилите на отделните възрастовите групи на детската градина.

Проведоха разяснителна кампания на децата, колко е важно да се рециклира и какво значи това.

Със съвместни усилия, хартия и пластмаса донесоха родители, служители на детската градина и собственици на фирми. Заедно те събраха 180 кг пластмаса, 160 кг хартия и 80 кг стъкло.

През тази учебна година в ДГ „СЛЪНЧО“, се работи по годишен комплексен план, чиято цел е осигуряване на иновативен, креативен, безопасен и здравословен, личностно ориентиран процес на възпитание и учене чрез игра, една от основните задачи на този план е изграждане на умения и навици за екологичен и здравословен начин на живот. Темата на тематичната проверка е: „Здравно и екологично образование на детето за придобиване на компетентности свързани със здравето, правилната двигателна активност и екологичното възпитание.“.

От ДГ „СЛЪНЧО“ изказват благодарност към всички, които им съдействаха за реализиране на еко инициативата и отправят следното послание: „Земята е наш дом! Тук ще живеят децата ни и децата на нашите деца… Нека заедно да се погрижим да оставим на поколенията чист и хубав дом!“.


Коментирали публикацията (0)

Остави коментар